• Du kan känna dig trygg när du kommer till läkarmottagningen. Vi har gjort specialarrangemang på våra mottagningar, vi sköter hygienen och skyddar oss enligt myndigheternas anvisningar. Vi rekommenderar användning av ansiktsmask i våra lokaliteter.
  • Boka tid till distansmottagningen, om du har luftvägssymtom eller misstänker att du har smittats av coronaviruset. Ring vår kundtjänst på numret 010 380 3838, om du är osäker på vilket mottagningsalternativ som passar dig bäst.
  • Företagshälsovårdskund: Kontrollera med arbetsgivaren om den tjänst du bokat ingår i företagshälsovårdsavtalet eller om du betalar besöket själv.
  • Luotsi-kunder: boka din tid via 010 380 5600
  • Försäkringskund: Kontrollera med försäkringsbolaget eller arbetsgivaren (t.ex. olycksfall i arbetet, sjukkostnadsförsäkring) om försäkringen omfattar tjänsten i fråga.
Fler sökalternativ

Allmänmedicin - 02.12.2020

07:00
15 min
Distansmottagningstid
Miettinen Pamela
07:15
15 min
Distansmottagningstid
Miettinen Pamela
07:45
15 min
Distansmottagningstid
Miettinen Pamela
07:45
15 min
Distansmottagningstid
Gerlin-Piira Lisbeth
08:15
15 min
Distansmottagningstid
Miettinen Pamela
08:15
15 min
Distansmottagningstid
Pasanen Meeri
08:15
15 min
Distansmottagningstid
Linkoaho Tiina
08:30
15 min
Distansmottagningstid
Miettinen Pamela
08:30
15 min
Distansmottagningstid
Lehtinen Tuomas
08:30
15 min
Distansmottagningstid
Pasanen Meeri
08:30
15 min
Distansmottagningstid
Hurme Timo
08:30
15 min
Distansmottagningstid
Laininen Marianne
08:30
30 min
Aava Kamppi
Sundqvist Markus
08:40
20 min
Distansmottagningstid
Ahonen Päivi
08:40
20 min
08:40
20 min
Distansmottagningstid
Snellman Henri
08:45
15 min
Distansmottagningstid
Laininen Marianne
08:45
15 min
Distansmottagningstid
Järvinen Merja
08:45
15 min
Distansmottagningstid
Hurme Timo
08:45
15 min
Distansmottagningstid
Lehtinen Tuomas
08:45
15 min
Distansmottagningstid
Miettinen Pamela
09:00
15 min
Distansmottagningstid
Gerlin-Piira Lisbeth
09:00
15 min
09:00
20 min
Distansmottagningstid
Erkkilä Marjatta
09:00
15 min
Distansmottagningstid
Miettinen Pamela
09:00
15 min
Distansmottagningstid
Jokela Anna-Sisko
09:00
20 min
Distansmottagningstid
Snellman Henri
09:00
15 min
Distansmottagningstid
Pasanen Meeri
09:15
15 min
Distansmottagningstid
Miettinen Pamela
09:15
15 min
Distansmottagningstid
Pasanen Meeri
09:15
15 min
Distansmottagningstid
Gerlin-Piira Lisbeth
09:15
15 min
09:20
20 min
Distansmottagningstid
Snellman Henri
09:20
20 min
Distansmottagningstid
Erkkilä Marjatta
09:20
20 min
Distansmottagningstid
Ahonen Päivi
09:20
20 min
09:30
15 min
Distansmottagningstid
Hurme Timo
09:30
15 min
Distansmottagningstid
Lehtinen Tuomas
09:30
15 min
Distansmottagningstid
Gerlin-Piira Lisbeth
09:30
15 min
Distansmottagningstid
Jokela Anna-Sisko
09:30
15 min
Distansmottagningstid
Pasanen Meeri
09:40
20 min
09:45
15 min
Distansmottagningstid
Lehtinen Tuomas
09:45
15 min
Distansmottagningstid
Hurme Timo
09:45
15 min
Distansmottagningstid
Gerlin-Piira Lisbeth
09:45
15 min
10:00
15 min
Distansmottagningstid
Visakorpi Timo
10:00
20 min
Distansmottagningstid
Pirkola Tatu
10:00
20 min
10:15
15 min
Distansmottagningstid
Visakorpi Timo
10:15
15 min
Distansmottagningstid
Laininen Marianne
10:15
15 min
Distansmottagningstid
Gerlin-Piira Lisbeth
10:20
20 min
10:20
20 min
Distansmottagningstid
Vikman Osmo
10:30
15 min
Distansmottagningstid
Rahikainen Kaisa
10:30
15 min
Distansmottagningstid
Visakorpi Timo
10:30
15 min
Distansmottagningstid
Gerlin-Piira Lisbeth
10:30
15 min
Distansmottagningstid
Hurme Timo
10:40
20 min
Aava Kamppi
Aulu Mikko
10:40
20 min
Distansmottagningstid
Vikman Osmo
10:40
20 min
10:45
15 min
Distansmottagningstid
Lehtinen Tuomas
10:45
15 min
10:45
15 min
Distansmottagningstid
Rahikainen Kaisa
10:45
15 min
Distansmottagningstid
Hurme Timo
10:50
20 min
Distansmottagningstid
Fogelholm Anton
11:00
15 min
Distansmottagningstid
Rahikainen Kaisa
11:00
20 min
Distansmottagningstid
Erkkilä Marjatta
11:00
15 min
Distansmottagningstid
Visakorpi Timo
11:00
30 min
Distansmottagningstid
Vikman Osmo
11:00
15 min
11:00
20 min
Aava Kamppi
Aulu Mikko
11:15
15 min
Distansmottagningstid
Rahikainen Kaisa
11:15
15 min
11:15
15 min
Distansmottagningstid
Visakorpi Timo
11:20
20 min
Aava Kamppi
Aulu Mikko
11:20
20 min
11:30
20 min
Distansmottagningstid
Fogelholm Anton
11:30
30 min
Distansmottagningstid
Vikman Osmo
11:30
15 min
11:30
15 min
Distansmottagningstid
Visakorpi Timo
11:30
15 min
Distansmottagningstid
Rahikainen Kaisa
11:40
20 min
11:45
15 min
Distansmottagningstid
Rahikainen Kaisa
11:45
15 min
Distansmottagningstid
Lehtinen Tuomas
11:50
20 min
Distansmottagningstid
Fogelholm Anton
12:00
30 min
Distansmottagningstid
Angelsola Jorma
12:10
20 min
Distansmottagningstid
Fogelholm Anton
12:15
15 min
Distansmottagningstid
Visakorpi Timo
12:25
15 min
Distansmottagningstid
Laininen Marianne
12:30
15 min
Distansmottagningstid
Visakorpi Timo
12:30
15 min
Distansmottagningstid
Hurme Timo
12:30
30 min
Distansmottagningstid
Angelsola Jorma
12:40
15 min
Distansmottagningstid
Laininen Marianne
12:40
20 min
12:40
20 min
Aava Kamppi
Aulu Mikko
12:45
15 min
Distansmottagningstid
Hurme Timo
12:55
15 min
Distansmottagningstid
Laininen Marianne
13:00
20 min
13:00
20 min
13:00
30 min
Aava Kamppi
Seuri Markku
13:00
15 min
Distansmottagningstid
Visakorpi Timo
13:00
30 min
Distansmottagningstid
Lähteenmäki Marja-Terttu
13:00
30 min
Distansmottagningstid
Anttila Ilona
13:15
15 min
Distansmottagningstid
Visakorpi Timo
13:15
15 min
Distansmottagningstid
Järvinen Merja
13:20
20 min
Distansmottagningstid
Pirkola Tatu
13:20
20 min
Aava Kamppi
Tuominen Jarmo
13:20
20 min
13:20
20 min
Aava Kamppi
Aulu Mikko
13:30
20 min
Distansmottagningstid
Fogelholm Anton
13:30
30 min
Aava Kamppi
Seuri Markku
13:30
30 min
Aava Kamppi
Vaarala Jari
13:30
15 min
Distansmottagningstid
Järvinen Merja
13:30
15 min
Distansmottagningstid
Hurme Timo
13:40
20 min
13:40
20 min
Aava Kamppi
Tuominen Jarmo
13:45
15 min
Distansmottagningstid
Järvinen Merja
13:45
15 min
Distansmottagningstid
Hurme Timo
13:50
20 min
Distansmottagningstid
Fogelholm Anton
14:00
30 min
Aava Kamppi
Seuri Markku
14:00
20 min
Distansmottagningstid
Laatikainen Terhi
14:00
20 min
Distansmottagningstid
Erkkilä Marjatta
14:00
15 min
Distansmottagningstid
Visakorpi Timo
14:10
20 min
Distansmottagningstid
Fogelholm Anton
14:15
15 min
Distansmottagningstid
Visakorpi Timo
14:20
20 min
14:20
20 min
14:20
20 min
Aava Kamppi
Tuominen Jarmo
14:30
15 min
Distansmottagningstid
Visakorpi Timo
14:30
15 min
Distansmottagningstid
Hurme Timo
14:30
30 min
Aava Kamppi
Vaarala Jari
14:30
30 min
Aava Kamppi
Seuri Markku
14:40
20 min
14:40
20 min
Aava Kamppi
Tuominen Jarmo
14:45
15 min
Distansmottagningstid
Hurme Timo
15:00
20 min
Distansmottagningstid
Pirkola Tatu
15:00
20 min
15:00
15 min
Distansmottagningstid
Anttila Ilona
15:00
15 min
Distansmottagningstid
Visakorpi Timo
15:00
20 min
Distansmottagningstid
Erkkilä Marjatta
15:15
15 min
Distansmottagningstid
Visakorpi Timo
15:20
20 min
Aava Kamppi
Tuominen Jarmo
15:30
15 min
Distansmottagningstid
Visakorpi Timo
15:30
30 min
Aava Kamppi
Seuri Markku
15:40
20 min
15:40
20 min
Aava Kamppi
Tuominen Jarmo
16:00
30 min
Aava Kamppi
Seuri Markku
16:30
30 min
Aava Kamppi
Seuri Markku
16:40
20 min
Aava Kamppi
Tuominen Jarmo
17:00
20 min
17:00
20 min
Aava Kamppi
Tuominen Jarmo
17:20
20 min
17:20
20 min
Aava Kamppi
Tuominen Jarmo
17:40
20 min
Aava Kamppi
Tuominen Jarmo
17:40
20 min
18:00
20 min
18:20
20 min
18:30
15 min
Distansmottagningstid
Ahonen Kati
18:30
15 min
Distansmottagningstid
Rahikainen Kaisa
18:40
20 min
18:45
15 min
Distansmottagningstid
Rahikainen Kaisa
18:45
15 min
Distansmottagningstid
Ahonen Kati
19:00
20 min
19:00
15 min
Distansmottagningstid
Rahikainen Kaisa
19:00
15 min
Distansmottagningstid
Ahonen Kati
19:15
15 min
Distansmottagningstid
Rahikainen Kaisa
19:15
15 min
Distansmottagningstid
Kristola Mikael
19:15
15 min
Distansmottagningstid
Ahonen Kati
19:20
20 min
19:30
15 min
Distansmottagningstid
Kristola Mikael
19:30
15 min
Distansmottagningstid
Ahonen Kati
19:45
15 min
Distansmottagningstid
Kristola Mikael
19:45
15 min
Distansmottagningstid
Ahonen Kati
20:00
15 min
Distansmottagningstid
Kristola Mikael